پرورش مهارت های کارآفرینی بر اساس رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده
نام کتاب : پرورش مهارت های کارآفرینی بر اساس رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده
نام نویسنده : لعیا دین دوست

قیمت:200,000 ریال


به سوی بهار
نام کتاب : به سوی بهار
نام نویسنده : مهران رهنما خانقاه

قیمت:80,000 ریال


طراحی زیر ساخت، علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی
نام کتاب : طراحی زیر ساخت، علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی
نام نویسنده : دکتر رضا مویدفر و مهندس مهدی رشیدی

قیمت:1,100,000 ریال


دیوار
نام کتاب : دیوار
نام نویسنده : رامین کلبی

قیمت:300,000 ریال


سیستم های هوشمند حمل و نقل
نام کتاب : سیستم های هوشمند حمل و نقل
نام نویسنده : مهدی رشیدی - نیما اوجاقی

قیمت:650,000 ریال


عاشقانه های عارفان
نام کتاب : عاشقانه های عارفان
نام نویسنده : مهران رهنما خانقاه

قیمت:200,000 ریال


خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام کتاب : خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام نویسنده : حامد عبدالعلی،مرضیه پور دوستکوهی

قیمت:350,000 ریال


طراحی پلاستیک
نام کتاب : طراحی پلاستیک
نام نویسنده : اسماعیل عباسی

قیمت:300,000 ریال


همراه با سی دی

صد معمار هزار سازه
نام کتاب : صد معمار هزار سازه
نام نویسنده : علیرضا کهریزی

قیمت:800,000 ریال


خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام کتاب : خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام نویسنده : حامد عبدالعلی،مرضیه پور دوستکوهی

قیمت:350,000 ریال


طراحی پلاستیک
نام کتاب : طراحی پلاستیک
نام نویسنده : اسماعیل عباسی

قیمت:60,000 ریال


آرایه های ادبی
نام کتاب : آرایه های ادبی
نام نویسنده : سالار درشکی

قیمت:25,000 ریال


شیمی جامع کنکور
نام کتاب : شیمی جامع کنکور
نام نویسنده : محمود تقی

قیمت:30,000 ریال


نگاهی گذرا به تخت سلیمان
نام کتاب : نگاهی گذرا به تخت سلیمان
نام نویسنده : عبدا... کاظمی قره بلاغ

قیمت:200,000 ریال


نجوای دل
نام کتاب : نجوای دل
نام نویسنده : علی اصغر سلمانی

قیمت:200,000 ریال


غروب عشق
نام کتاب : غروب عشق
نام نویسنده : اعظم گلزنی

قیمت:300,000 ریال


پرورش مهارتهای کار آفرینی
نام کتاب : پرورش مهارتهای کار آفرینی
نام نویسنده : لعیا دین دوست

قیمت:200,000 ریال


تاریخ وجغرافیای شهرستان ملکان
نام کتاب : تاریخ وجغرافیای شهرستان ملکان
نام نویسنده : علی راثی

قیمت:750,000 ریال


دیوار
نام کتاب : دیوار
نام نویسنده : رامین کلبی

قیمت:300,000 ریال


بررسی نگرش دینی(مثبت ومنفی)
نام کتاب : بررسی نگرش دینی(مثبت ومنفی)
نام نویسنده : سیدعباس حسینی .بحری سیف

قیمت:260,000 ریال


عاشقانه های عارفان دفتر اول و دوم
نام کتاب : عاشقانه های عارفان دفتر اول و دوم
نام نویسنده : مهران رهنما خانقاه

قیمت:150,000 ریال


رازهای ناگفته
نام کتاب : رازهای ناگفته
نام نویسنده : عباس عبدالله زاده جمال آباد

قیمت:200,000 ریال


الگوهای حرکت دست در تمرینهای تکنیکی گیتار کلاسیک
نام کتاب : الگوهای حرکت دست در تمرینهای تکنیکی گیتار کلاسیک
نام نویسنده : امیرارصلان ونک

قیمت:80,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال