پرورش مهارت های کارآفرینی بر اساس رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده
نام کتاب : پرورش مهارت های کارآفرینی بر اساس رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده
نام نویسنده : لعیا دین دوست

قیمت:200,000 ریال

به سوی بهار
نام کتاب : به سوی بهار
نام نویسنده : مهران رهنما خانقاه

قیمت:80,000 ریال

طراحی زیر ساخت، علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی
نام کتاب : طراحی زیر ساخت، علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی
نام نویسنده : دکتر رضا مویدفر و مهندس مهدی رشیدی

قیمت:1,100,000 ریال

دیوار
نام کتاب : دیوار
نام نویسنده : رامین کلبی

قیمت:300,000 ریال

سیستم های هوشمند حمل و نقل
نام کتاب : سیستم های هوشمند حمل و نقل
نام نویسنده : مهدی رشیدی - نیما اوجاقی

قیمت:650,000 ریال

عاشقانه های عارفان
نام کتاب : عاشقانه های عارفان
نام نویسنده : مهران رهنما خانقاه

قیمت:200,000 ریال

خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام کتاب : خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
نام نویسنده : حامد عبدالعلی،مرضیه پور دوستکوهی

قیمت:350,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد