هندبوک piping
نام کتاب : هندبوک piping
نام نویسنده : محمد رضا عباسي

قیمت:860,000 ریال

کلید مهندسی نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID
نام کتاب : کلید مهندسی نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID
نام نویسنده : معصومه حکیمی سیبنی، حسین فلاحی دهکی

قیمت:200,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد