هندبوک piping
نام کتاب : هندبوک piping
نام نویسنده : محمد رضا عباسي

قیمت:860,000 ریال


کلید مهندسی نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID
نام کتاب : کلید مهندسی نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID
نام نویسنده : معصومه حکیمی سیبنی، حسین فلاحی دهکی

قیمت:200,000 ریال


راهنمای استقرار وتوسعه سیستم پروانه کار شرکت نفت
نام کتاب : راهنمای استقرار وتوسعه سیستم پروانه کار شرکت نفت
نام نویسنده : گروه مولفین

قیمت:100,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال