توابع مالی در EXCEL/سهادانش
نام کتاب : توابع مالی در EXCEL/سهادانش
نام نویسنده : کیوان غلامی

قیمت:1,500,000 ریال


حسابداری صنعتی(مقدماتی)/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : حسابداری صنعتی(مقدماتی)/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : مهین کشاورزنیا

قیمت:12,000 ریال


حسابداری عمومی تکمیلی/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : حسابداری عمومی تکمیلی/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : طاهره کتابی.فاطمه برزگر

قیمت:15,000 ریال


مقدمه ای بر نرم افزار آماریR/صانعی
نام کتاب : مقدمه ای بر نرم افزار آماریR/صانعی
نام نویسنده : نادر نجاریورحیم محمود وند

قیمت:30,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال