مواد مرکب برای اجراء
نام کتاب : مواد مرکب برای اجراء
نام نویسنده : عباسعلی خالقی

قیمت:850,000 ریال

جداول اشتال (پروفیل های سازه های فولادی)
نام کتاب : جداول اشتال (پروفیل های سازه های فولادی)
نام نویسنده : مهندس مهدی پرنا

قیمت:300,000 ریال

جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال
نام کتاب : جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال
نام نویسنده : مارتا اشنایدر بورگر

قیمت:280,000 ریال

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان
نام کتاب : طراحی سیستم های هوشمند ساختمان
نام نویسنده : مهندس بحری سیف و مهندس دانش سیف

قیمت:380,000 ریال

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
نام کتاب : آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:600,000 ریال

طراحی سیستم هاي برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3
نام کتاب : طراحی سیستم هاي برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3
نام نویسنده : مرتضی قیومی- الهام حیدري

قیمت:600,000 ریال

كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه
نام کتاب : كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه
نام نویسنده : کاوس نویدان

قیمت:250,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد