مواد مرکب برای اجراء
نام کتاب : مواد مرکب برای اجراء
نام نویسنده : عباسعلی خالقی

قیمت:850,000 ریال


جداول اشتال (پروفیل های سازه های فولادی)
نام کتاب : جداول اشتال (پروفیل های سازه های فولادی)
نام نویسنده : مهندس مهدی پرنا

قیمت:300,000 ریال


جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال
نام کتاب : جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال
نام نویسنده : مارتا اشنایدر بورگر

قیمت:280,000 ریال


همراه با سی دی

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان
نام کتاب : طراحی سیستم های هوشمند ساختمان
نام نویسنده : مهندس بحری سیف و مهندس دانش سیف

قیمت:380,000 ریال


آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
نام کتاب : آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:600,000 ریال


طراحی سیستم هاي برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3
نام کتاب : طراحی سیستم هاي برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3
نام نویسنده : مرتضی قیومی- الهام حیدري

قیمت:600,000 ریال


كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه
نام کتاب : كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه
نام نویسنده : کاوس نویدان

قیمت:250,000 ریال


آئین نامه 2800 شرحی بر طراحی ساختمانها در برابر زلزله ویرایش 4
نام کتاب : آئین نامه 2800 شرحی بر طراحی ساختمانها در برابر زلزله ویرایش 4
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:600,000 ریال


مدیریت پروژه درساخت و ساز
نام کتاب : مدیریت پروژه درساخت و ساز
نام نویسنده : علیرضا لرک ، محمد عبادتى

قیمت:1,000,000 ریال


آموزش تاریخ معماری معاصر و جهان
نام کتاب : آموزش تاریخ معماری معاصر و جهان
نام نویسنده : احسان اسکندری

قیمت:1,500,000 ریال


همراه با سی دی

راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
نام کتاب : راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:380,000 ریال


تشریح کامل مسائل مهندسی پی
نام کتاب : تشریح کامل مسائل مهندسی پی
نام نویسنده : محی الدین فیض آبادی

قیمت:680,000 ریال


طراحی زیرساخت علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل ونقل ریلی
نام کتاب : طراحی زیرساخت علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل ونقل ریلی
نام نویسنده : دکتر رضا مویدفر-مهندس مهدی رشیدی

قیمت:1,100,000 ریال


جداول پروفیل‌های ساختمانی اشتال
نام کتاب : جداول پروفیل‌های ساختمانی اشتال
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:980,000 ریال


سیستمهای هوشمند حمل و نقل
نام کتاب : سیستمهای هوشمند حمل و نقل
نام نویسنده : مهدی رشیدی.نیما اوجاقی

قیمت:650,000 ریال


عکاسی و ماکت در معماری
نام کتاب : عکاسی و ماکت در معماری
نام نویسنده : علیرضا کهریزی

قیمت:400,000 ریال


آمادگی در برابر زلزله
نام کتاب : آمادگی در برابر زلزله
نام نویسنده : دکتر مظاهر یاوری

قیمت:150,000 ریال


آزمایش های مکانیک سنگ(کاربردی)
نام کتاب : آزمایش های مکانیک سنگ(کاربردی)
نام نویسنده : دکتر مظاهر یاوری

قیمت:370,000 ریال


حل طراحی ساختمانهای بتن مسلح
نام کتاب : حل طراحی ساختمانهای بتن مسلح
نام نویسنده : آرمین عضدی

قیمت:40,000 ریال


جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان
نام کتاب : جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان
نام نویسنده : جواهری

قیمت:720,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال