مواد مرکب برای اجراء طراحی و تقویت سازه ها با مصالحFRP/سهادانش
نام کتاب : مواد مرکب برای اجراء طراحی و تقویت سازه ها با مصالحFRP/سهادانش
نام نویسنده : بانس.لارنس.کالین/ترجمه عباسعلی خالقی

قیمت:1,700,000 ریال


جداول پروفیل های ساختمانی اشتال سبز/سهادانش
نام کتاب : جداول پروفیل های ساختمانی اشتال سبز/سهادانش
نام نویسنده : مهندس مهدی پرنا

قیمت:1,500,000 ریال


جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال قرمز/سهادانش
نام کتاب : جداول پروفیل هاي ساختمانی اشتال قرمز/سهادانش
نام نویسنده : مارتا اشنایدر بورگر

قیمت:1,500,000 ریال


شرحی برآیین نامه 2800طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش 4/سهادانش
نام کتاب : شرحی برآیین نامه 2800طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش 4/سهادانش
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:2,000,000 ریال


كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه/سهادانش
نام کتاب : كلید مهندسی اصطلاحات كاربردی در برنامه ريزی و كنترل پروژه/سهادانش
نام نویسنده : کاوس نویدان

قیمت:600,000 ریال


شرحی بر آئین نامه 2800 زلزله ویرایش سوم/سهادانش
نام کتاب : شرحی بر آئین نامه 2800 زلزله ویرایش سوم/سهادانش
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:2,000,000 ریال


مدیریت پروژه درساخت و ساز/سهادانش
نام کتاب : مدیریت پروژه درساخت و ساز/سهادانش
نام نویسنده : علیرضا لرک ، محمد عبادتى

قیمت:2,500,000 ریال


راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : مهدی پرنا

قیمت:380,000 ریال


تشریح کامل مسائل مهندسی پی/سهادانش
نام کتاب : تشریح کامل مسائل مهندسی پی/سهادانش
نام نویسنده : محی الدین فیض آبادی

قیمت:1,500,000 ریال


طراحی زیرساخت علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل ونقل ریلی/سهادانش
نام کتاب : طراحی زیرساخت علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل ونقل ریلی/سهادانش
نام نویسنده : دکتر رضا مویدفر-مهندس مهدی رشیدی

قیمت:1,100,000 ریال


سیستمهای هوشمند حمل و نقل ریلی/سهادانش
نام کتاب : سیستمهای هوشمند حمل و نقل ریلی/سهادانش
نام نویسنده : مهدی رشیدی.نیما اوجاقی

قیمت:1,500,000 ریال


عکاسی و ماکت در معماری/سهادانش
نام کتاب : عکاسی و ماکت در معماری/سهادانش
نام نویسنده : علیرضا کهریزی

قیمت:2,500,000 ریال


آمادگی در برابر زلزله/سهادانش
نام کتاب : آمادگی در برابر زلزله/سهادانش
نام نویسنده : دکتر مظاهر یاوری

قیمت:1,000,000 ریال


آزمایش های مکانیک سنگ/سهادانش
نام کتاب : آزمایش های مکانیک سنگ/سهادانش
نام نویسنده : دکتر مظاهر یاوری

قیمت:1,000,000 ریال


تشریح مسائل طراحی ساختمانهای بتن مسلح/سهادانش
نام کتاب : تشریح مسائل طراحی ساختمانهای بتن مسلح/سهادانش
نام نویسنده : آرمین عضدی

قیمت:400,000 ریال


مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان/سهادانش
نام کتاب : مرجع کامل جداول استاندارد و راهنمای مهندسی ساختمان/سهادانش
نام نویسنده : جواهری

قیمت:2,000,000 ریال


آموزش دفترچه محاسبات/سهادانش
نام کتاب : آموزش دفترچه محاسبات/سهادانش
نام نویسنده : اکبر ترکاشوند

قیمت:2,000,000 ریال


راهنما و تفسیر آئین نامه 2800 زلزله/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : راهنما و تفسیر آئین نامه 2800 زلزله/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : اکبر ترکاشوند

قیمت:800,000 ریال


طرح اختلاط بتن/سهادانش
نام کتاب : طرح اختلاط بتن/سهادانش
نام نویسنده : اکبر ترکاشوند

قیمت:70,000 ریال


کنکور عمران کاردانی به کارشناسی/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : کنکور عمران کاردانی به کارشناسی/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : خسروانی.روحانی.کاووسی

قیمت:320,000 ریال


کنکور عمران کارشناسی ارشد/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : کنکور عمران کارشناسی ارشد/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : گروه مولفین سهادانش(عاشور.پارام.فرهادی.و...)

قیمت:100,000 ریال


کنکور معماری کاردانی به کارشناسی/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : کنکور معماری کاردانی به کارشناسی/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : افشین پارام

قیمت:52,000 ریال


سوالات کنکورکارشناسی ارشد معماری/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : سوالات کنکورکارشناسی ارشد معماری/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : محمدیاریونجاتی.نادری

قیمت:57,000 ریال


دستیار مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام کتاب : دستیار مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا

قیمت:95,000 ریال


طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با نرم افزار کریر/صانعی
نام کتاب : طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با نرم افزار کریر/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا

قیمت:770,000 ریال


مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع/صانعی
نام کتاب : مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا

قیمت:195,000 ریال


اصول مهندسی حفاری/صانعی
نام کتاب : اصول مهندسی حفاری/صانعی
نام نویسنده : قسامی پور-زمانی. ابراهیم زاده

قیمت:80,000 ریال


نکات ضروری حرفه پیمانکاری/صانعی
نام کتاب : نکات ضروری حرفه پیمانکاری/صانعی
نام نویسنده : مزدک شایان فر

قیمت:9,500 ریال


محاسبات سر انگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام کتاب : محاسبات سر انگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا.مینا خطیبی

قیمت:85,000 ریال


فن تونل زنی با TBM/صانعی
نام کتاب : فن تونل زنی با TBM/صانعی
نام نویسنده : بهرام صالحی

قیمت:38,000 ریال


طرح هندسی و ایمنی راه/صانعی
نام کتاب : طرح هندسی و ایمنی راه/صانعی
نام نویسنده : دکتر جواد تن زاده

قیمت:195,000 ریال


مهندسی بهره برداری/صانعی
نام کتاب : مهندسی بهره برداری/صانعی
نام نویسنده : کاوه ابراهیم زاده

قیمت:59,000 ریال


مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام کتاب : مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا

قیمت:390,000 ریال


طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام کتاب : طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان/صانعی
نام نویسنده : وحید وکیل الرعایا

قیمت:70,000 ریال


تنظیم شرایط محیطی 1/صانعی
نام کتاب : تنظیم شرایط محیطی 1/صانعی
نام نویسنده : سیدیوسف هاشمی

قیمت:465,000 ریال


تنظیم شرایط محیطی 2/صانعی
نام کتاب : تنظیم شرایط محیطی 2/صانعی
نام نویسنده : سید یوسف هاشمی

قیمت:105,000 ریال


کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه/صانعی
نام کتاب : کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه/صانعی
نام نویسنده : جواد تن زاده.رشید تن زاده

قیمت:450,000 ریال


مجموعه ای جامع از فرولهای مهندسی عمران/چرتکه
نام کتاب : مجموعه ای جامع از فرولهای مهندسی عمران/چرتکه
نام نویسنده : امیر رضا بانی شرکا

قیمت:169,000 ریال


روسازی بتنی/چرتکه
نام کتاب : روسازی بتنی/چرتکه
نام نویسنده : قاسم فرجی.حسن ولی پور

قیمت:199,000 ریال


معماری+مهندسی+ساختار/علوم پویا
نام کتاب : معماری+مهندسی+ساختار/علوم پویا
نام نویسنده : کورش محمودی.هما هدایت

قیمت:35,000 ریال


معماری+مهندسی-ساختار/علوم پویا
نام کتاب : معماری+مهندسی-ساختار/علوم پویا
نام نویسنده : کوروش محمودی. هما هدایت

قیمت:35,000 ریال


تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها ج 1/علوم پویا
نام کتاب : تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها ج 1/علوم پویا
نام نویسنده : فرزانه طهموریان

قیمت:250,000 ریال


اصول ومبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن/علوم پویا
نام کتاب : اصول ومبانی صورت وضعیت نویسی و دفاع از آن/علوم پویا
نام نویسنده : سعید نعمتی .سید محمد رضا شهابی

قیمت:350,000 ریال


خلاقیت ترسیم در معماری/علوم پویا
نام کتاب : خلاقیت ترسیم در معماری/علوم پویا
نام نویسنده : کوروش محمودی.هما صامت.سمانه محرمی

قیمت:70,000 ریال


صدمعمار هزار سازه/سهادانش
نام کتاب : صدمعمار هزار سازه/سهادانش
نام نویسنده : علیرضا کهریزی

قیمت:800,000 ریال


آشنایی با معماری جهان/فن آوران
نام کتاب : آشنایی با معماری جهان/فن آوران
نام نویسنده : محمد ابراهیم زارعی

قیمت:450,000 ریال


انسان طبیعت معماری/علم و دانش
نام کتاب : انسان طبیعت معماری/علم و دانش
نام نویسنده : بابک داریوش

قیمت:480,000 ریال


طراحی اشیاء روزمره/وارش
نام کتاب : طراحی اشیاء روزمره/وارش
نام نویسنده : دونالد نورمن/مهدی مقیمی . احسان میرزایی

قیمت:650,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال