تشریح مسائل حساب دیفرانسیل توماس جلد 1 قسمت 1/سهادانش
نام کتاب : تشریح مسائل حساب دیفرانسیل توماس جلد 1 قسمت 1/سهادانش
نام نویسنده : مهندس فرزین گازرانی

قیمت:3,500,000 ریال


تشریح مسائل حساب دیفرانسیل توماس جلد 1 قسمت 2/سهادانش
نام کتاب : تشریح مسائل حساب دیفرانسیل توماس جلد 1 قسمت 2/سهادانش
نام نویسنده : مهندس فرزین گازرانی - مهندس علیرضا اسدالهی - مهندس جاسم عصمتی

قیمت:2,500,000 ریال


راهنمای معادلات دیفرانسیل  معمولی بویس دیپریما جلد اول/سهادانش
نام کتاب : راهنمای معادلات دیفرانسیل معمولی بویس دیپریما جلد اول/سهادانش
نام نویسنده : محمد یعقوبی‌فر

قیمت:1,400,000 ریال


حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد دوم/سهادانش
نام کتاب : حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد دوم/سهادانش
نام نویسنده : آرفکن

قیمت:2,000,000 ریال


حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد سوم/سهادانش
نام کتاب : حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد سوم/سهادانش
نام نویسنده : سجاد تقی زاده.اباصلت بهرامی

قیمت:1,500,000 ریال


راهنمای متغیرهای مختلط و کاربردها چرچیل/سهادانش
نام کتاب : راهنمای متغیرهای مختلط و کاربردها چرچیل/سهادانش
نام نویسنده : محمد یعقوبی‌فر

قیمت:1,500,000 ریال


تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی سیمونز/سهادانش
نام کتاب : تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی سیمونز/سهادانش
نام نویسنده : محمد یعقوبی‌فر

قیمت:1,400,000 ریال


راهنمای معادلات دیفرانسیل بویس دیپرما جلد دوم/سهادانش
نام کتاب : راهنمای معادلات دیفرانسیل بویس دیپرما جلد دوم/سهادانش
نام نویسنده : محمد یعقوبی‌فر

قیمت:1,500,000 ریال


احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج اول/نص
نام کتاب : احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج اول/نص
نام نویسنده : آتاناسیوس پاپولیس مترجم: مهندس محمود دیانی

قیمت:590,000 ریال


احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج ۲ پاپولیس /نص چاپ تمام
نام کتاب : احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج ۲ پاپولیس /نص چاپ تمام
نام نویسنده : آتاناسیوس پاپولیس مترجم: مهندس محمود دیانی

قیمت:590,000 ریال


تحلیل ابعادی و کمیت های بی بعد/سهادانش
نام کتاب : تحلیل ابعادی و کمیت های بی بعد/سهادانش
نام نویسنده : سید شرف الدین حسینی

قیمت:1,500,000 ریال


تشریح مسائل حساب و دیفرانسیل توماس جلد دوم/سهادانش
نام کتاب : تشریح مسائل حساب و دیفرانسیل توماس جلد دوم/سهادانش
نام نویسنده : توماس. رافینی/ترجمه داستانیان تاج الدینی.حضرتی

قیمت:3,000,000 ریال


حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول/سهادانش
نام کتاب : حل روشهای ریاضی در فیزیک جلد اول/سهادانش
نام نویسنده : امیر حسین افشارمنش.فرزاد علیزاده

قیمت:2,500,000 ریال


ستاره درخشان(ریاضیات پنجم دبستان)/سهادانش
نام کتاب : ستاره درخشان(ریاضیات پنجم دبستان)/سهادانش
نام نویسنده : نرجس دل آرام

قیمت:500,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال