حل فیزیک هالیدی  (الکتریسته و مغناطیس) جلد سوم ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : حل فیزیک هالیدی (الکتریسته و مغناطیس) جلد سوم ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : سحر کاضمی.سجاد تقی زاده

قیمت:650,000 ریال


حل فیزیک هالیدی (مکانیک) جلد اول ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : حل فیزیک هالیدی (مکانیک) جلد اول ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : سحر کاظمی

قیمت:700,000 ریال


تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : پروین کریمی

قیمت:500,000 ریال


راهنمای حل مسائل فیزیک پایه 2/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : راهنمای حل مسائل فیزیک پایه 2/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : نرگس امیری

قیمت:26,500 ریال


زبان تخصصی فیزیک/سهادانش
نام کتاب : زبان تخصصی فیزیک/سهادانش
نام نویسنده : محمود ذوالفقاری

قیمت:700,000 ریال


آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز/نصیر بصیر
نام کتاب : آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز/نصیر بصیر
نام نویسنده : بابی مرسر/مترجم

قیمت:159,000 ریال


سرگرمی های نجوم / آذر
نام کتاب : سرگرمی های نجوم / آذر
نام نویسنده : امید آقایی

قیمت:115,000 ریال


تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک لواین جلد 2/علوم ایران
نام کتاب : تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک لواین جلد 2/علوم ایران
نام نویسنده : ایرا ان.لواین/ترجمه علیرضا خورشیدی حسینی. پریسا رحیمی

قیمت:400,000 ریال


تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک لواین جلد 1/علوم ایران
نام کتاب : تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک لواین جلد 1/علوم ایران
نام نویسنده : علیرضا خورشیدی حسینی - پریسا رحیمی

قیمت:360,000 ریال


تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش 11/امید انقلاب
نام کتاب : تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش 11/امید انقلاب
نام نویسنده : مرتضی نوری.قاسم اسکویی.

قیمت:800,000 ریال


تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد 1 ویرایش 11/امید انقلاب
نام کتاب : تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد 1 ویرایش 11/امید انقلاب
نام نویسنده : مرتضی نوری. قاسم اسکویی

قیمت:800,000 ریال


مبانی فیزیک هالیدی جلد 1 ویرایش 11/امید انقلاب
نام کتاب : مبانی فیزیک هالیدی جلد 1 ویرایش 11/امید انقلاب
نام نویسنده : مرتضی نوری. قاسم اسکویی

قیمت:800,000 ریال


مبانی فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش 11/امید انقلاب
نام کتاب : مبانی فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش 11/امید انقلاب
نام نویسنده : مرتضی نوریان. قاسم اسکویی

قیمت:750,000 ریال


تشریح جامع مسائل فیزیک حالت جامد ویراست 8/علوم ایران
نام کتاب : تشریح جامع مسائل فیزیک حالت جامد ویراست 8/علوم ایران
نام نویسنده : اشکرافت مرمین کیتل/ترجمه مسعود امیری فارسانی

قیمت:220,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال