حل فیزیک هالیدی  (الکتریسته و مغناطیس) جلد سوم ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : حل فیزیک هالیدی (الکتریسته و مغناطیس) جلد سوم ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : سحر کاضمی.سجاد تقی زاده

قیمت:1,400,000 ریال


حل فیزیک هالیدی (مکانیک) جلد اول ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : حل فیزیک هالیدی (مکانیک) جلد اول ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : سحر کاظمی

قیمت:850,000 ریال


تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش پنجم/سهادانش
نام کتاب : تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی جلد 2 ویرایش پنجم/سهادانش
نام نویسنده : پروین کریمی

قیمت:2,500,000 ریال


راهنمای حل مسائل فیزیک پایه 2/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : راهنمای حل مسائل فیزیک پایه 2/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : نرگس امیری

قیمت:26,500 ریال


زبان تخصصی فیزیک/سهادانش
نام کتاب : زبان تخصصی فیزیک/سهادانش
نام نویسنده : محمود ذوالفقاری

قیمت:700,000 ریال


آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز/نصیر بصیر{خرید طی تماس انجام شود
نام کتاب : آزمایش های شگفت انگیز فیزیک با وسایل دور ریز/نصیر بصیر{خرید طی تماس انجام شود
نام نویسنده : بابی مرسر/مترجم

قیمت:159,000 ریال


سرگرمی های نجوم / آذر
نام کتاب : سرگرمی های نجوم / آذر
نام نویسنده : امید آقایی

قیمت:115,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال