بررسی فقهی و حقوق اعسار
نام کتاب : بررسی فقهی و حقوق اعسار
نام نویسنده : حسن نجفی

قیمت:460,000 ریال

ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی
نام کتاب : ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی
نام نویسنده : آزاده یونسیان

قیمت:120,000 ریال

ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی
نام کتاب : ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی
نام نویسنده : آزاده یونسیان

قیمت:120,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد