بررسی فقهی و حقوق اعسار/سهادانش
نام کتاب : بررسی فقهی و حقوق اعسار/سهادانش
نام نویسنده : حسن نجفی

قیمت:460,000 ریال


ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی/سهادانش
نام کتاب : ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی/سهادانش
نام نویسنده : آزاده یونسیان

قیمت:300,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال