آموزش منحصر به فرد گرامر انگلیسی/سهادانش
نام کتاب : آموزش منحصر به فرد گرامر انگلیسی/سهادانش
نام نویسنده : عليرضا كشاورز باحقيقت - جعفر زمانيان

قیمت:550,000 ریال


آئین نگارش انگلیسی به زبان ساده/سهادانش
نام کتاب : آئین نگارش انگلیسی به زبان ساده/سهادانش
نام نویسنده : محمود نورمحمدی

قیمت:650,000 ریال


زبان عمومی فنی و مهندسی ارشد/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : زبان عمومی فنی و مهندسی ارشد/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : مهندس منوچهریان

قیمت:32,000 ریال


زبان عمومی و تخصصی معماری و معماری منظر/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : زبان عمومی و تخصصی معماری و معماری منظر/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : دولت یاری.محمدیاری

قیمت:35,000 ریال


انگلیسی برای دانشجویان حسابداری/صانعی
نام کتاب : انگلیسی برای دانشجویان حسابداری/صانعی
نام نویسنده : جمال الدین جلالی پور

قیمت:190,000 ریال


انگلیسی برای دانشجویان مدیریت دولتی/صانعی
نام کتاب : انگلیسی برای دانشجویان مدیریت دولتی/صانعی
نام نویسنده : جمال الدین جلالی پور

قیمت:190,000 ریال


انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه/صانعی
نام کتاب : انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه/صانعی
نام نویسنده : جمال الدین جلالی پور

قیمت:119,000 ریال


انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی/صانعی
نام کتاب : انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی/صانعی
نام نویسنده : جمال الدین جلالی پور

قیمت:119,000 ریال


راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی 2/اندیشمندان یزد
نام کتاب : راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی 2/اندیشمندان یزد
نام نویسنده : مرجان رضوی زاده

قیمت:80,000 ریال


راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مکانیک جامدات/اندیشمندان یزد
نام کتاب : راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مکانیک جامدات/اندیشمندان یزد
نام نویسنده : مرجان رضوی زاده

قیمت:70,000 ریال


راهنمای جامع انگلیسی بری دانشجویان رشته معماری/پیام پویا
نام کتاب : راهنمای جامع انگلیسی بری دانشجویان رشته معماری/پیام پویا
نام نویسنده : نسترن محمودی

قیمت:75,000 ریال


راهنمای جامع انگلیسی پیش دانشگاهی/فروزش
نام کتاب : راهنمای جامع انگلیسی پیش دانشگاهی/فروزش
نام نویسنده : امیر امینی

قیمت:55,000 ریال


راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع/اندیشمندان یزد
نام کتاب : راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع/اندیشمندان یزد
نام نویسنده : مرجان رضوی زاده

قیمت:80,000 ریال


راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مکانیک حرارت وسیالات/اندیشمندان یزد
نام کتاب : راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مکانیک حرارت وسیالات/اندیشمندان یزد
نام نویسنده : مرجان رضوی زاده

قیمت:70,000 ریال


راهنمای کامل زبان انگلیسی ویژه دانشجویان سرامیک/اندیشمنمدان یزد
نام کتاب : راهنمای کامل زبان انگلیسی ویژه دانشجویان سرامیک/اندیشمنمدان یزد
نام نویسنده : الهه حیدری

قیمت:70,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال