آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:3,000,000 ریال


آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:3,000,000 ریال


آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان -غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:2,000,000 ریال


مصاحبه حضوري/سهادانش
نام کتاب : مصاحبه حضوري/سهادانش
نام نویسنده : فاطمه طالبي كندلجي

قیمت:1,500,000 ریال


آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:1,500,000 ریال


آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:2,500,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد اول/سهادانش چاپ تمام
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد اول/سهادانش چاپ تمام
نام نویسنده : رزاق محمد یاری.فاطمه نجاتی.شیما نادری

قیمت:200,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد دوم/سهادان چاپ تمامش
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد دوم/سهادان چاپ تمامش
نام نویسنده : فروزنده دولت یاری.رزاق محمدیاری

قیمت:140,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد سوم/سهادانش چاپ تمام
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد سوم/سهادانش چاپ تمام
نام نویسنده : افشین پارام

قیمت:200,000 ریال


آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی/سهادانش   چاپ تمام
نام کتاب : آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی/سهادانش چاپ تمام
نام نویسنده : هدی منوچهریان

قیمت:150,000 ریال


مجموعه سوالات استخدامی بانکها/سهادانش
نام کتاب : مجموعه سوالات استخدامی بانکها/سهادانش
نام نویسنده : نیلوفر قلی پور اسکویی

قیمت:2,000,000 ریال


آزمون استخدامی ادارات دولتی وخصوصی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی ادارات دولتی وخصوصی/سهادانش
نام نویسنده : نیلوفر قلی پور اسکویی

قیمت:1,000,000 ریال


آزمون استخدامی سازمان فنی و حرفه ای کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان فنی و حرفه ای کشور/سهادانش
نام نویسنده : حسن امینی

قیمت:220,000 ریال


آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:2,500,000 ریال


آزمون استخدامی ادارات و موسسات/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی ادارات و موسسات/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:3,000,000 ریال


آزمونهای استخدامی بانکها/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی بانکها/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین

قیمت:2,000,000 ریال


مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمونهای استخدامی/سهادانش
نام کتاب : مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمونهای استخدامی/سهادانش
نام نویسنده : رسول احمد زاده

قیمت:2,500,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال