آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:840,000 ریال


آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:850,000 ریال


آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان -غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:540,000 ریال


مصاحبه حضوري/سهادانش
نام کتاب : مصاحبه حضوري/سهادانش
نام نویسنده : فاطمه طالبي كندلجي

قیمت:400,000 ریال


آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:750,000 ریال


آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی/سهادانش
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:650,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد اول/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد اول/سهادانش
نام نویسنده : رزاق محمد یاری.فاطمه نجاتی.شیما نادری

قیمت:200,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد دوم/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد دوم/سهادانش
نام نویسنده : فروزنده دولت یاری.رزاق محمدیاری

قیمت:140,000 ریال


آزمون استخدامی شهرداری جلد سوم/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری جلد سوم/سهادانش
نام نویسنده : افشین پارام

قیمت:200,000 ریال


آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی زبان انگلیسی عمومی/سهادانش
نام نویسنده : هدی منوچهریان

قیمت:150,000 ریال


مجموعه سوالات استخدامی بانکها/سهادانش
نام کتاب : مجموعه سوالات استخدامی بانکها/سهادانش
نام نویسنده : نیلوفر قلی پور اسکویی

قیمت:400,000 ریال


آزمون استخدامی ادارات دولتی وخصوصی/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : آزمون استخدامی ادارات دولتی وخصوصی/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : نیلوفر قلی پور اسکویی

قیمت:150,000 ریال


آزمون استخدامی سازمان فنی و حرفه ای کشور/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان فنی و حرفه ای کشور/سهادانش
نام نویسنده : حسن امینی

قیمت:220,000 ریال


آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی/سهادانش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی/سهادانش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:1,100,000 ریال


آزمون استخدامی ادارات و موسسات/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : آزمون استخدامی ادارات و موسسات/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:300,000 ریال


آزمونهای استخدامی بانکها/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : آزمونهای استخدامی بانکها/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : شهرام شکوفیان.غلامحسین

قیمت:300,000 ریال


مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمونهای استخدامی/سهادانش(چاپ تمام)
نام کتاب : مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمونهای استخدامی/سهادانش(چاپ تمام)
نام نویسنده : رسول احمد زاده

قیمت:120,000 ریال


بانک تست آزمون وکالت/تفکرناب
نام کتاب : بانک تست آزمون وکالت/تفکرناب
نام نویسنده : مینا صفری

قیمت:1,050,000 ریال


از سیر تا پیاز آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی/تفکرناب
نام کتاب : از سیر تا پیاز آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی/تفکرناب
نام نویسنده : مینا صفری خرامه

قیمت:300,000 ریال


صفر تا صد آزمون استخدامی آموزش و پرورش/تفکرناب
نام کتاب : صفر تا صد آزمون استخدامی آموزش و پرورش/تفکرناب
نام نویسنده : مینا صفری خرامه. مصطفی خاکساری

قیمت:970,000 ریال


گنجینه جامع آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی کشور/دانش پارسیان
نام کتاب : گنجینه جامع آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی کشور/دانش پارسیان
نام نویسنده : علی اصغر نصیری.اکبر بهمنی. سمیرا ایمان پور.. ندا طالبی

قیمت:800,000 ریال


گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مکانیک/کتاب دانش پارسیان
نام کتاب : گنجینه جامع آزمون های استخدامی رشته مکانیک/کتاب دانش پارسیان
نام نویسنده : علی اصغر نصیری.اکبر بهمنی

قیمت:800,000 ریال


سوالات طبقه بندی شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام کتاب : سوالات طبقه بندی شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش
نام نویسنده : ناصر قرایی

قیمت:1,500,000 ریال


گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت(ویژه رشته های مهندسی شیمی)/کتاب دانش پارسیان
نام کتاب : گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت(ویژه رشته های مهندسی شیمی)/کتاب دانش پارسیان
نام نویسنده : علی اصغر نصیری.اکبر بهمنی. ندا طالبی. سمیرا ایمان پور

قیمت:700,000 ریال


گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی.مدیریت ایمنی.اطفاء حریق/کتاب دانش پارسیان
نام کتاب : گنجینه آزمون های استخدامی آتش نشانی.مدیریت ایمنی.اطفاء حریق/کتاب دانش پارسیان
نام نویسنده : علی اصغر نصیری. اکبر بهمنی

قیمت:800,000 ریال


اطلاعات عمومی برای مصاحبه حضوری/مهرگان قلم
نام کتاب : اطلاعات عمومی برای مصاحبه حضوری/مهرگان قلم
نام نویسنده : محمد تقی حمزه پور. معصومه نداف

قیمت:330,000 ریال


گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت (ویژه گرایش مهندس نفت)/کتاب دانش پارسیان
نام کتاب : گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت (ویژه گرایش مهندس نفت)/کتاب دانش پارسیان
نام نویسنده : علی اصغر نصیری . اکبر بهمنی. ندا طالبی. سمیرا ایمان پور

قیمت:600,000 ریال


گنجینه سوالات آزمونهای جامع استخدامی ویژه همه نهادها/مهرگان قلم
نام کتاب : گنجینه سوالات آزمونهای جامع استخدامی ویژه همه نهادها/مهرگان قلم
نام نویسنده : هوشیار خزایی . ساره علی نیا

قیمت:960,000 ریال


گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی حسابداری/مهرگان قلم
نام کتاب : گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی حسابداری/مهرگان قلم
نام نویسنده : ساره علی نیا

قیمت:700,000 ریال


گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی/مهرگان قلم
نام کتاب : گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی/مهرگان قلم
نام نویسنده : معصومه نداف

قیمت:700,000 ریال


راهنمای شرکت در آزمونهای استخدامی بانک ها/علوم ایران
نام کتاب : راهنمای شرکت در آزمونهای استخدامی بانک ها/علوم ایران
نام نویسنده : فاطمه پورباقی

قیمت:950,000 ریال


راهنمای شرکت در آزمونهای استخدامی کلیه ادارات و.../علوم ایران
نام کتاب : راهنمای شرکت در آزمونهای استخدامی کلیه ادارات و.../علوم ایران
نام نویسنده : فاطمه پورباقی

قیمت:850,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال