آزمون استخدامی شهرداری1/سهادانش
نام کتاب : آزمون استخدامی شهرداری1/سهادانش
نام نویسنده : رزاق محمد یاری.فاطمه نجاتی.شیما نادری

قیمت:200,000 ریال

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی
نام کتاب : مجموعه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی
نام نویسنده : شهرام شکوفیان-غلام حسین خوشبین ماسوله

قیمت:800,000 ریال

آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:650,000 ریال

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
نام کتاب : آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:750,000 ریال

آزمون استخدامی بانکها
نام کتاب : آزمون استخدامی بانکها
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:850,000 ریال

آزمون استخدامی آموزش . پرورش
نام کتاب : آزمون استخدامی آموزش . پرورش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان-غلام حسین خوشبین ماسوله

قیمت:840,000 ریال

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دولتی کشور
نام کتاب : آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دولتی کشور
نام نویسنده : شهرام شکوفیان-غلام حسین خوشبین ماسوله

قیمت:540,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد