آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و دولتی کشور
نام کتاب : آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و دولتی کشور
نام نویسنده : شهرام شکوفیان غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:540,000 ریال

آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش
نام کتاب : آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش
نام نویسنده : شهرام شکوفیان غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:840,000 ریال

آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی
نام کتاب : آزمون استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:850,000 ریال

آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی
نام کتاب : آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:650,000 ریال

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
نام کتاب : آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
نام نویسنده : فرشاد عسگری

قیمت:750,000 ریال

آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور
نام کتاب : آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ودولتی کشور
نام نویسنده : شهرام شکوفیان -غلامحسین خوش بین ماسوله

قیمت:540,000 ریال

مصاحبه ي حضوري
نام کتاب : مصاحبه ي حضوري
نام نویسنده : فاطمه طالبي كندلجي

قیمت:400,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد