8 71398
0


آب رفتن تعداد عناوین کتاب در بازار/ ۲۰ درصد چاپ کتاب‌هایمان را کاهش دادیم


مدیر انتشارات ققنوس با اشاره به کاهش عناوین کتاب در بازار گفت: ما در انتشارات ققنوس ۲۰ درصد چاپ کتاب را کاهش دادیم.

امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به وضعیت کاغذ و تاثیری که بر بازار کتاب گذاشته است،‌ گفت: وضعیت کاغذ همانند گذشته وضعیت چندان خوبی ندارد؛ به همین دلیل ناشران بسیاری تولیدات خود را کاهش داده‌اند که این در درازمدت روی نشر تأثیر جدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: کمبود کاغذ یقینا‌ً بر میزان تولید انتشارات ققنوس تأثیرگذار بوده است. بسیاری از کتاب‌ها را نتوانستیم علی‌رغم درخواست مخاطب به چاپ مجدد برسانیم. تعداد عناوین چاپ اول را نیز نسبت به سال گذشته کاهش داده‌ایم. 

مدیر انتشارات ققنوس افزود: انتشارات ققنوس در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد انتشار کتاب را کاهش داده است‌، از سوی دیگر شمارگان کتاب‌ها نیز کاهش یافته است،‌ پس ما هم در تعداد عناوین و هم در تعداد شمارگان با کاهش مواجه بوده‌ایم.