13 61398
0


صدور مجوز طرح جلد کتاب الکترونیکی شد


دفتر توسعه کتاب و کتابخونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از الکترونیکی شدن صدور مجوز جلد کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به این که جلد کتاب جزئی از کتاب به شمار می‌آید، ضرورت دارد طرح جلد از طریق سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب برای تأیید، بارگذاری شود