23 21398
0


قصه و داستان، خاصیت درمانی و کاربردی دارد


کارشناس اجتماعی و مشاور علمی وزارت‌خانه‌ی نفت گفت: در میان تمامی هنرها، قصه‌درمانی کاربرد بسیاری در درمان انسان‌ها دارد