درباره انتشارات سهادانش

سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید تا به یاری این موهبت ، پیشرفت و ترقی را طی کند و این لطف خدا شامل حال ما شد تا با بضاعت اندک علمی بتوانیم در خدمت فرهیختگان و اساتید و دانشجویان این مرز و بوم باشیم. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر گسترش علوم مربوط به کامپیوتر ، برق ، الکترونیک ، عمران ، مکانیک و ... همزمان با علوم دیگر است که انجام اکثریت کار ها بدون استفاده از آن اجتناب ناپذیر است. در این راستا انتشارات سها دانش افتخار دارد با بیش از دو دهه فعالیت پیشرو در چاپ و نشر کتب علوم کامپیوتر ، فنی و مهندسی و دانشگاهی به ویژه تخصصی برق افزون بر ۱۰۰۰ عنوان با تجدید چاپ منتشر و به بازار کتاب ارائه نماید.این انتشارات آماده ی همکاری با اساتید رشته های مختلف به منظور تالیف و چاپ کتاب است. در پایان از همه کسانی که ما را در امر خدمت رسانی به ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ غنی این کشور حمایت میکنند ، سپاس گزاریم. انتشارات سها دانش