زیستک/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:ملیحه هادي پور
سال چاپ:1396
نوبت چاپ :1
تعداد صفحات :218
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811845
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
شامل نماتی ترکیبی همه جانداران کتابهای درسی . تشابهات زیستی . انواع بیماری ها . تحقیقات دانشمندان .جمع بندی مهم کتاب های درسی 
بخش 1 : پروکاریوت ها
بخش 2 : یوکاریوت ها
بخش 3 : ویروس ها

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال