مونتاژکار ونصاب تابلوهای برق/آیلار

نام انتشارات:آیلار
نام نویسنده:امیر رضا خدایی
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :12
تعداد صفحات :596
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001970481
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل 1 : توانایی نقشه کشی صنعتی عمومی
فصل 2 : توانایی کاربا ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینجی
فصل 3 : توانایی اره کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی
فصل 4 : توانایی سوهان کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی
فصل 5 : توانایی سوراخ کاریو خزینه کاری - حدیده و قلاویزکاری
فصل 6 : توانایی برشکاری و خمکاری روی قطعه کار فلزی و چوبی
فصل 7 : توانایی انجام انواع اتصالات در فلزکاری
فصل 8 : توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم
فصل 9 : توانایی لحیم کاری روی سیم های مسی و کارهای سخت
فصال10: توانایی شناخت الکتریسیته
فصل11: توانایی شناخت مدار الکتریکی و اجزای آن
فصل12: توانایی شناخت کار و توان الکتریکی
فصل13: توانایی شناخت مغناطیس و الکترومغناطیس
فصل14: توانایی اندازه گیری ولتاژ. جریان و مقاومت
فصل15: توانایی شناخت مقاومت ها
فصل16: توانایی شناخت خازن ها
فصل17: توانایی شناخت سلف ها
فصل18: توانایی برسی های سریو موازی مقاومت ها . پنل ها . سلف ها و خازن ها
فصل19: توانایی شناخت و بررسی روابط ولتاژ. جریان و توان در مدارهای جریان متناوب
فصل20: توانایی شناخت مدارات سه فازه 
فصل21: توانایی شناخت ترانسفورماتورها
فصل22: توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاههای اندازه گیری الکتریکی
فصل23: توانایی شناخت . نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق
فصل24: توانایی خمکاری شینه های مسی و نحوه اتصال آنها
فصل25: توانایی نصب کابل شو . وایرشو . و سر سیم
فصل26: توانایی شناخت تجهیزات و نقشه خوانی و نقشه کشی تابلو های برق
فصل27: توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای برق
فصل28: توانایی نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت و سیم کشی آنهادر تابلوهای برق
فصل29: توانایی نصب تجهیزات . سیم کشی و راه اندازی یک تابلو برق 100 و 400 آمپری دیواری و ایستاده
فصل30: توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال