حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:دکتر نوید غفارزاده
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :5
تعداد صفحات :230
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810893
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل 1 : مقدمه: 

کتاب S.K. Salman و A.T. Johns تالیف Digital Protection for Power Systems یکی
از کتب آموزشي معتبر در زمینه حفاظت ديجیتال است که برای دانشجويان سال آخر کارشناسي و
نیز دانشجويان تحصیلات تکمیلي مهندسي برق، قابل استفاده ميباشد.
اين کتاب ميتواند به عنوان کتابي مرجع برای مهندسان صنعت برق نیز مورد استفاده قرار گیرد. در
اين کتاب که يکي از منابع اصلي درس حفاظت پیشرفته در سیستمهای قدرت در دوره تحصیلات
تکمیلي مهندسي برق است، فرض شده که خواننده با مفاهیم مقدماتي حفاظت سیستمهای قدرت
آشنايي دارد. از ويژگيهای کتاب حاضر آن است که سعي دارد با ارائه مطالب اساسي و تئوریهای
پايهای در کنار تصاوير و شکلهای متنوع در هر فصل، درک و تصوير روشن و عمیق و در عین حال
سادهای از حفاظت ديجیتال به خواننده ارائه دهد.
در ترجمه اين کتاب سعي شده که ضمن حفظ امانت داری، ترجمه رواني ارائه شود تا مطالب ارائه
شده برای دانشجويان و مهندسان صنعت برق به راحتي قابل فهم باشد. امید است، ترجمه اين کتاب
بتواند کمکي هر چند ناچیز به جامعه دانشگاهي و صنعتي کشور نمايد. از استادان گرامي، دانشجويان
عزيز و مهندسان ارجمند صنعت برق تقاضا مي شود، در صورت مشاهده اشتباهات احتمالي که
ممکن است در ترجمه به وقوع پیوسته باشد، مترجم را مطلع سازند تا در چاپهای بعدی نسبت به
رفع آنها اقدام شود.
فصل 2 : مبانی ریاضی الگوریتمهای حفاظتی
فصل 3 :عناصر اساسی در حفاظت دیجیتال
فصل 4 : الگوریتمهای مبتنی بر موج سینوسی
فصل 5 : روشهای مبتنی بر تابع والش و تحلیل فوریه
فصل 6 : روشهای مبتنی بر حد اقل مربعات
فصل 7 : روشهای مبتنی بر معادله دیفرانسیل
فصل 8 : اصول حفاظت مبتنی بر موج سیار
فصل 9 :  طرح های حفاظتی موج سیار
فصل 10: حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفور ماتورها
فصل 11 : حفاظت دیفرانسیل دیجیتال خط
 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال