کلیدهای فشار ضعیف/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:رضا ضیائی کیا - زهرا راهی
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :2
تعداد صفحات :246
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811814
شماره پروانه :7406

صرف نظر از سطح ولتاژ و میزان جریان میتوان گفت که کلید یکی از تجهیزات مهم و پرکاربرد در
شبکه ها و تأسیسات الکتریکی میباشد. تقریبا همه چیز از یک کلید شروع میشود! روشن و خاموش
کردن چراغها، راهاندازی یک الکتروموتور، قطع و وصل برق اصلی، اضطراری و ...
به همین علت تمام کسانی که در صنعت برق فعالیت میکنند بارها و بارها با سوالهایی در مورد کلیدها
مواجه شدهاند. سوالهایی مانند:
کلید چیست و از چه بخشهایی تشکیل شده است؟
در صنعت برق چند نوع کلید وجود دارد؟
تفاوت کلیدها در چیست و چرا باید آنها را بشناسیم؟
چه اطلاعاتی برای انتخاب، نصب و سیم بندی کلیدها نیاز داریم؟
چطور با کلیدها کار کنیم و ...
اگر بخواهیم کار در شاخهی قدرت را از سطح فشار ضعیف 1 آغاز کنیم، باید کلیدهای این سطح ولتاژی
را به خوبی بشناسیم. البته بسیاری از تعاریف و اصطلاحات در مورد کلیدها به سطح ولتاژ وابسته نبوده
و میتوانند در شبکههای دیگر نیز کاربرد داشته باشند. کتاب حاضر به همین منظور و برای بررسی کامل
کلیدهای فشار ضعیف از نظر ساختمان، روش کار، نصب، سیم بندی و ... در 6 فصل تألیف شده است.
در این کتاب سعی شده از بهترین حالت نوشتاری، تصاویر و سادگی در بیان مطالب استفاده شود اما
هرگز نمیتوان همه چیز را در متن یک کتاب خلاصه کرد. برای افزایش اثرگذاری و فراگیری بهتر مبحث
کلیدهای فشار ضعیف، قطعات و اصطلاحات ذکر شده در این کتاب به صورت تصویری نیز بررسی شده
است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال