تشریح مسایل تحلیل مهندسی مدار هیت جلد اول/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:علی کاشیها،محمد رئوف زهتابیان شهریاری
سال چاپ:1392
نوبت چاپ :3
تعداد صفحات :624
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810350
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل 2:قطعات اساسی و مدارهای الکتریکی
فصل 3:قوانین ولتاژ و جریان
فصل 4: آنالیز گره و مش
فصل 5:روش های مفید تحلیل مدار
فصل 6:تقویت کننده عملیاتی
فصل 7:خازن و القاگر
فصل 8:مدارهایRLو RC
فصل 9:مدار RLC
فصل 10:تحلیل حالت ماندگارسینوسی مدار
فصل 11:تحلیل منابع انرژی DC

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال