ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:رحیم جهانشاهی - ابراهیم فرد
سال چاپ:1399
نوبت چاپ :7
تعداد صفحات :456
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810626
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: آشنایی با ابزار دقیق و کنترل صنعتی
فصل دوم: اندازهگیري دما
فصل سوم: سنسورهاي بدون تماس
فصل چهارم: اندازهگیري موقعیت و سرعت
فصل پنجم: اندازهگیري فشار و وزن
فصل ششم: اندازهگیري فلو سیالات
فصل هفتم: اندازهگیري سطح
فصل هشتم : آنالیزها
فصل نهم: پروتکلهاي ارتباطی
فصل دهم: ارتباط سنسورها و عملگرها
فصل یازدهم:P&ID
فصل دوازدهم: نواحی پر خطر 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال