طراحی زیرساخت علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل ونقل ریلی/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:دکتر رضا مویدفر-مهندس مهدی رشیدی
سال چاپ:1397
نوبت چاپ :2
تعداد صفحات :704
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811586
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: نقش قطار سبک در انتقال نیشکر کشور مصر
فصل دوم: آنالیز مکان نگر سیستم راه آهن مادر شهر توکیو
فصل سوم:خصوصی سازی در مقابل سرمایه گذاری عمومیدر راه آهن کویر آتاکاما
فصل چهارم : رقابت و ثبات در خطوط راه آهن
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل حرکتی و ساختاری قطار مگلو
فصل ششم :قطارهای Maglev
فصل هفتم :مدل سازی سیستم نیرو در سیستم های کلان حمل و نقل شهری
فصل هشتم : مدل بهینه سازی شده آخرین اطلاعات از یک پل راه آهن با بیشترین دقت در شبیه سازی های بار متحرک.
فصل نهم: کنترل و شبیه سازی توسط توان الکتریکی جریان های سرگردان DC در راه آهن با توجه به اثرات جریان
فصل دهم: مدل سازی ماشن سلولی سیستم حمل و نقل مسافر
فصل یازدهم:شبیه سازی های بازی برای خطوط ریلی درس های آموخته شده از مدل سازی شش بازی برای مدیریت زیر ساخت هلند.
فصل دوازدهم: کاربرد روش های شبیه سازی سه بعدی در فرآیندایجاد گرما در راه آهن
فصل سیزدهم:تحلیل EMC (سازگاری الکترو مغناطیسی) مدل سازی و جنبه های محاسباتی ایستگاههای انرژی راه آهن( ریلی)
فصل چهاردهم: معیار بهینه سازی طراحی ساختار خاکریزی
فصل پانزدهم: تاثیر سطح ایستایی آب بر پایداری
فصل شانزدهم: الگوریتمهای ارزیابی در اسباب و لوازم هوشمند جاسازی شده با استفاده از هدایت ماهواره ای برای حمل و نقل راه آهنی
فصل هفدهم: بررسی و طراحی دستگاه فنی الکتریکی برای امنیت در شبکه خط آهن
فصل هیجدهم:اصول کلی تقویت پل های ریلی
فصل نوزدهم: تکنیکهای انفجاری مخصوص تونل برای پروژه های راه آهن
فصل بیستم: آمادگی انتقال های GSM-R به محیط راه آهن الکترو مغناطیسی 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال