طراحی و تحلیل المان محدود باANSYS workbench/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:حسین اشرفی.محمد براهنی.محسن خلدی.سهیل سعیدی
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :3
تعداد صفحات :436
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001812033
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: طراحی و تحلیل میله ها و خرپاها
فصل سوم: طراحی و تحلیل تیرها و قابها
فصل چهارم: الاستیسیته دوبعدی
فصل پنجم: مدلسازی و تکنیکهای حل
فصل ششم: تحلیل پوسته و ورق
فصل هفتم: الاستیسیته سه بعدی
فصل هشتم: دینامیک و ارتعاشات ساختاری
فصل نهم: تحلیل حرارتی
فصل دهم: مقدمهای بر تحلیل جریان
فصل یازدهم: طراحی بهینه
فصل دوازدهم: تحلیل شکست
فصل سیزدهم: تحلیل کامپوزیت

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال