21ویژگی ضروری یک رهبر/آسمان کبود

نام انتشارات:الماس دانش
نام نویسنده:جان سی . ماکسول/ترجمه شهروز فرهنگ
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :1
تعداد صفحات :176
زبان :فارسی
شماره شابک:9786226618120
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل 1 : شخصیت 
فصل 2 : جذابیت
فصل 3 : تعهد و مسئولیت
فصل 4 : ارتباط 
فصل 5 : کفایت و شایستگی
فصل 6 : شجاعت
فصل 7 : بینش و قوه تشخیص
فصل 8 : تمرکز
فصل 9 : سخاوت و بلند نظری
فصل 10: ابتکار
فصل 11 : گوش کردن 
فصل 12 : شور و شوق
فصل 13 : نگرش مثبت
فصل 14:گره گشایی
فصل 15 : روابط
فصل 16 : مسئولیت 
فصل 17: امنیت و اطمینان خاطر
فصل 18: انضباط فردی
فصل 19 : خدمتگزاری
فصل 20: آموزش پذیری
فصل 21 : بصیرت و بینش

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال