تشریح مسائل طراحی دیجیتال مدارمنطقی مانو ویرایش جدید/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:موریس مانو
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :4
تعداد صفحات :608
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811555
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خواهید:
فصل 1:سیستمهای دیجیتال و اعداد دو دویی
فصل 2: جبر بول و گیت های منطقی
فصل 3: حد اقل سازی در سطح گیت
فصل 4:منطق ترکیبی
فصل 5:مدارهای منطق ترتیبی هم زمان
فصل 6:ثبات ها و شمارنده ها
فصل 7:حافظه و منطق برنامه پذیر
فصل 8:سطح انطباق ثباتی
فصل 9:مدارهای ترتیبی غیر هم زمان
فصل 10:مدارهای مجتمع دیجیتال
فصل 11: تمرینات آزمایشگاهی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال