مرجع کامل برق ساختمان درجه 2/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:ایرج نجاری – حسین فلاحی دهکی – محمد مقاری
سال چاپ:1399
نوبت چاپ :8
تعداد صفحات :344
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810701
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: توانایی نقشه کشی صنعتی عمومی
فصل د وم: توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی
فصل سوم: توانایی ارهکاری و سوهانکاری
فصل چهارم: توانایی سوهانکاری روی قطعه کار فلزی و چوبی
فصل پنجم: توانایی سوراخکاری و خزینهکاری حدیده و قلاویزکاری
فصل ششم: توانایی برشکاری و خمکاری روی ورقه های فلزی
فصل هفتم:توانایی انجام انواع اتصالاتدر فلزکاری
فصل هشتم:توانایی شناخت وکاربا ابزار برقکاری و سیم
فصل نهم:توانایی لحیم کاری روی سیم های مسی
فصل دهم:توانایی شناخت.نصب و کاربا لوله ها و داکت های مورد مصرف صنعت برق
فصل یازدهم:توانایی شناخت الکتریسیته و انجام محاسبات و آزمایش های مربوطه
فصل دوازدهم:توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاههای اندازه گیری
فصل سیزدهم:توانایی نقشه خوانی.نقشه کشی.سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی پایه.
فصل چهاردهم:توانایی نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی مدارات الکتریکی
فصل پانزدهم:توانایی نقشه کشی.نقشه خوانی.نصب تجهیزات و سیم کشی مدارات الکتریکی ساختمان.
فصل شانزدهم:توانایی نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز آنالوگ و دیجیتال.
فصل هفدهم:توانایی ایجاد زمین حفاظتی
فصل هیجدهم:توانایی شناخت و بررسی کابلها
فصل نوزدهم:توانایی انتخاب کابل
فصل بیستم:توانایی انجام عملیات کابل کشی فشار ضعیف
فصل بیست و یکم:توانایی نقشه کشی برق یک واحد مسکونی ساده
فصل بیست و دوم:توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار
فصل بیست و سوم:توانایی انتخاب ابزار کار
فصل بیست و چهارم:توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار
فصل بیست و پنجم:تابلوهای برق ساختمان.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال