خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:حامد عبدالعلی،مرضیه پور دوستکوهی
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :3
تعداد صفحات :156
زبان :فارسی
شماره شابک:9789642748983
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
بخش اول: خلاقیت
          1)خلاقیت 
          2)خلاقیت در سازمانه
بخش دوم:نو آوری
          1)نو آوری
          2)فرآیند نو آوری
          3)نو آوری در سازمان
          4)نو آوری در خدمات
          5)نو آوری و کار آفرینی
بخش سوم:کار آفرینی
          1)کار آفرینی
          2)کار آفرین
          3)فرهنگ کار آفرینی
          4)کار آفرینی و توسعه
بخش چهارم:کار آفرینی اجتماعی
          1)کار آفرینی اجتماعی.
          2)فرآیند کار آفرینی اجتماعی
          3)کسب و کار و کار آفرینی اجتماعی. تفاوت ها و شباهت ها
          4) کار آفرینی در سازمان
          5) اهمیت کار آفرینی اجتماعی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال