طراحی زیر ساخت، علائم و ارتباطات و سامانه های امنیتی در سیستم حمل و نقل ریلی

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:دکتر رضا مویدفر و مهندس مهدی رشیدی
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :
تعداد صفحات :0
زبان :
شماره شابک:
شماره پروانه :7406

دانلود صفحات

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد