سیستمهای هوشمند حمل و نقل ریلی/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:مهدی رشیدی.نیما اوجاقی
سال چاپ:1398
نوبت چاپ :4
تعداد صفحات :384
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811920
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید: 
فصل اول: بیان وضعیت مهارتیITS
فصل دوم:اصول و قوانین فراسطحی برای یک ITS بگر و دست نخورده منسوبات تکنو لوژیکی
فصل سوم: موضوعات اساسی در سیستمهای حمل و نقل
فصل چهارم:DARYN یک الگوریتم تصمیم گیری توزیع شده برای شبکه های راه آهنی
فصل پنجم:RYNSORD:الگوریتم غیر متمرکزبرای شبکه های راه آهنبارز و نرم و سبک
فصل ششم:DICAF:یک ساختار قابل مقایسه توزیع شده برای IVHS
فصل هفتم:پایداری RYNSORDتحت تاثیر اختلافات
فصل هشتم:مدل بندی و شبیه سازی تکنیکهابرای طراحی های ITS
فصل نهم: موضوعات آتی در سیستمهای حمل و نقل هوشمند
فصل دهم: توصیف شبیه سازی RYNSORD در سی دی رام و دیدگاههای بدست آمده از آزمایش ها

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال