تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات شیمز (ویرایش 4)/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:روح ا... رشیدی
سال چاپ:1397
نوبت چاپ :2
تعداد صفحات :344
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810855
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:

این کتاب ترجمه حل تمرینات هفت فصل اول مکانیک سیالات دکتر اروین هرمان شیمز می باشد. این کتاب برگرفته از جدیدترین
ویرایش آن (ویرایش 4) م یباشد. تا آنجا که بنده مشاهده کردم، این کتاب داراي مثا لها و تمرینات متنوع و جدید است که مناسب
تدریس می باشد؛ هرچند که در کشور ما به نسبت کتب دیگر مولفین کمتر شناخته شده است.
در ویرایش جدید مسائل کامپیوتري نیز وجود دارد که به دلیل عدم انتشار حل آنها از آوردن آنها در این کتاب خودداري شده است.
در زمانیکه خود نیز دانشجو بودم، اشتباهاتی را در نگارش کتا بها می دیدم که سعی کردم در این کتاب آنها را تکرار نکنم. در این
در کنار اعداد از کلمه « است » کتاب سعی کردم استفاده بجا از ویرگول، نقطه و نقطه  ویرگول داشته باشم و بجاي کلمه
با آن اعداد تداخل نکند. و نیز جملات روان و قابل فهم باشند. « است » استفاده کنم تا الف « می باشد »
اضافه کرده ام و در بعضی «: مترجم » در ترجمه کتاب هر جا احساس کردم مطلب نامفهوم م یباشد، توضیحاتی را تحت عنوان
سوالات که اشتباهات تایپی (و شاید محاسباتی) وجود داشت تا حد امکان آنها را اصلاح کردم.
اگر دقت کرده باشید بعضی از تمری نهاي کتاب عیناً به صورت تست در کنکور کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است که
اهمیت تمرین هاي این کتاب را نشان م یدهد.
ترجمه این کتاب زمان زیادي را از من گرفت، امیدوارم مطالعه آن براي شما پارسیان محترم مفید باشد.
 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال