کلید مهندسی طراحی سیستم های هوشمند ساختمان/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:مهندس بحری سیف و مهندس دانش سیف
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :9
تعداد صفحات :160
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811463
شماره پروانه :7406

فهرست مطالب کتاب:
فصل اول ..................................................... . 21....................................................................................
ابزار ها و تکنولوژی های خانه هوشمند......... .. ............................................... . 21 .................................
سیستم های خانه هوشمند ....................................................................... ... ......... . 21...........................
تکنولوژی خانه هوشمند................. . ....................................................................... . ..... . 21....................
وسیله های خانه هوشمند......... .. ............................................................................... . 21 ......................
قابلیت همکاری................................. . 12...............................................................................................
فصل دوم ................................. . ........................................................................ . ................. ... 11..........
تکنولوژی های ارتباطی خطوط برق....................... . ........................................................ .... 11...............
X10 ........................................................................................................................... . ....... . 11.............
مزایای X10 در مقایسه با تکنولوژهای مشابه..................................................... . ...... . 12 .....................
معایب X10 ........................................................... ........ ............... ......... ...... ... ...... ... .. . 12..........
INSTEON ............................................................................. .. .......... . ...................... . .. . . .. 12............
مزایای INSTEON ................................................ . ......................................... .. ...... ....... 11.............
Lonworks ............................................................ . ............................................. .. .......... . 11.............
مدیریت و طراحی شبکه ...................................... . .. . ........................................... . . . .. . ........ . 12..............
مزایای Lonworks .............................................. . ..................................... .. ... . ... . ........... . 11..............
HOME PLUG .............................................. .. ................................................... .. ......... .. 11 ............
مزایای HOME PLUG C&C ........................ .. ...................... .. .................................... .. 13.............
فصل سوم............................................................. . ...................................................... . ..... .. 11 ...........
تکنولوژی های بی سیم با برد کوتاه.................... .. .......................................................... . . . ... ... 11.........
ZIGBEE ................................... . .......................................................... . ............ .. .......... . . . .... . 11.......
مزایای ZIGBEE ............................................................................... . .............. .. ........ .. . .. .. .. 32.........
-WAVE.Z ............................................................................................ . .............. . ....... .. .... .. 32........
مزایای Z-WAVE ............................................................................. . ................. . ...... ...... 32............
فصل چهارم .......................................................................................... .. ........................ .. . .... 31..........
سیستم هوشمند ساختمان ........................................... . ......................... . .................... . .... .. ....... ... 31....
گروه بندی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان................. . ............................... .. ....... .. . . ... . 31 .......
2.شهر سازی و طراحی شهری................................................................ . ................ . . ... .... . .. . ...... . 31....
1.طراحی معماری...................................................................................... . ..... . ............ .... ... . . .. 31........
1.عناصر و اجزای ساختمان .................... .... ............................................ . ....... . ............. .... . .. 31...........
3. سیستم های تاسیساتی )مکانیکال و الکتریکال( ....... .... ....................................... . .......... . 33.............
..............................................................................................اجرا . . 32......................................................
طرح هوشمند سازی ساختمان مسکونی............................................. .. 32 ..................................................
نیازهای کنترلی در فضاهای داخلی یک واحد مسکونی با تفکیک فضا ها..... .. 32 .........................................
نیازهای کنترلی در فضاهای مشاعات یک ساختمان مسکونی با تفکیک فضاها.................... ..... 22 ...............
طرح هوشمند سازی ساختمان اداری................................................................. ...... 21 ...............................
کنترل یکپارچه........................................................................................ ....... 23 .......................................
طرح هوشمند سازی هتل .................................................. ...... ................................ .. 21.............................
طرح هوشمند سازی ویلا ................. ....... 23................................................................................................
سیستم کنترل گرمایش و سرمایش............ ..... 23 ......................................................................................
سیستم کنترل پرده ها ................... ....... .............................................................................. .. 22.................
سیستم توزیع صوت هوشمند ................. .... 22...........................................................................................
سیستم کنترل امنیت ......................... ..... ...................................................................... .... 21.....................
سیستم کنترل دسترسی............... ..... 21.....................................................................................................
مزایای سیستم هوشمند .............. ...... .......................................................................... ... 21........................
فصل پنجم .................................. ...... ............................................................................ ... 12......................
BMS چیست؟............................... ...... 12....................................................................................................
لزوم BMS درساختمان .................... ....... ........................................................................... .. 11...................
مقدمه ......................................... ..... 11......................................................................................................
ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ......... .... ............................................................... . 11..........................
مزایای سیستم هوشمند................................. ... ............................................................ . 13 ........................
تعریف BMS ................................................. ..... 11....................................................................................
اهداف یک سیستم BMS جامع در ساختمان.................. ...... 12....................................................................
استاندرادهای باز و BACNET ..................... ...... ............................................................................. . 12........
خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS .......... ...... ............................................................................... .. 13.........
سیستم هوشمند................................... ...... .................................................................................... .. 12.......
روشنایی اتوماتیک AUTOLIGHT .............. ....... 11.......................................................................................
روشنایی اتوماتیک در هنگام استراحت شبانه...... ...... 11..............................................................................
انتخاب مناطق روشنایی اتوماتیک.............................. ... 11..........................................................................
تنظیم زمان در روشنایی اتوماتیک........................... ..... 11 .........................................................................
رفع اشکال سنسورهای حرکتی با تنظیم زمان ها...................................................................... . 11 .............
تنظیم حالت شب/روز........................................................................................................................... 12
سیستم اعلام سرقت.............................................................................................................................. 12
عکس العمل های سیستم اعلام سرقت.................... ...... ..................................................... .. 11 ..................
استفاده از دزدگیر در زمان حضور منزل............................ ..................... ............... ............................. 11.........
سیستم اعلام حریق................................................ . ....... ............... .................. ............. ....... .. 13..........................
شرایط ایده ال........................ .. ................................. . ...... ............. ...... ............. ................ ... 13 ..........................
عکس العمل های BMS نسبت ورود حریق............ ................................ ............................... .. ..... . 12 ..................
سیستم اعلام نشت گاز...................... ........................... ................................................... ... 12 ...........................
سیستم آبیاری باغچه و غذا دهی به حیوانات خانگی ...... .. .................. .... ............. ........................... 12.................
شیربرقی گاز ............................... ...... ....................................... ........................... 11..........................................
ویژگی های شیر برقی گاز....................... .... ...... ........................... 11 ................................................................
NORMALLY OPEN ................ ................................ .................................................................... .. 11.................
نحوه بستن شیر گاز توسط فرمان...... . ... ..... .................... ......................... .................................... .. 11.................
نحوه باز کردن شیر گاز ....................... ........................... ............................................................... . 222............
سیستم کنترل تردد )کارتخوان و قفل برقی(..... .. ...................... ........................... 222........................................
باز کردن قفل برقی توسط دستگاه کارتخوان .................................................... ............................. 222.............
فعال کردن سناریوی عدم حضور.................................. . ........................... ............................ 222.......................
میزان امنیت سیستم............................................. ... ....... ............................. 222.................................................
تنوع قفل ها.......................... ............................ .................... .. 222.....................................................................
عدم نیاز به تغییر یراق آلات درب ها............... .. ........ ... . ............................ .................................... .. 221............
محاسن دیگر قفل های برقی در یک خانه هوشمند..... .. ..... ........................... 221................................................
امکان افزودن یا حذف کارت ................. ........................... ............. .... 221.........................................................
سیستم تلفن کننده ....... ........................... ................................. .. ............................... ..... 223.............................
قابلیت قطع سیستم تلفن کننده ........................... ...... .................... ........................... .......................... . 222.........
توزیع فرمان در یک خانه هوشمند ..................... ..... .............................................. .......................... 222............
ریموت کنترل............................................... .. ..... ........................... 221.............................................................
کاربرد پیشرفته )سناریوهای ریموت کنترل(.... .... ........................... ........................... 221..................................
سیستم کنترل تلفنی....................................... ... ..... .......................... ...... .. 221 ...................................................
مانیتور لمسی............................................... ... ..................................... ........................... 221 ............................
قابلیت نصب مانیتورهای بیشتر در یک شبکه.......... . .. .... ...................................... .......................... 221 .............
خروج از واحد............................................................. ........................... ......................................... . 222 ...........
نحوه توزیع برق در یک خانه هوشمند.................... .... ................ ........................... 222 ......................................
توزیع برق پریزها...... .. ....................................................... .......................... ........ . 222 .....................................
توزیع برق روشنائی بصورت کلی.......................... .... ............................ .......................... 221 ............................
توزیع برق روشنائی ها در فضا............................. ..... ..................... .......................... 221 ...................................
نحوه سیم کشی رادارها در خانه هوشمند .................... ..... ........ .......................... 222.........................................
نحوه پوشش بهتر یک محیط با دو عدد رادار )چشمی (............... ........................... ...... . ... ..... 221........................
نحوه سیم کشی سیستم اعلام حریق.................................... ......... 221.................................................
جانمایی سنسورهای گاز............................................ ........ 212...........................................................
فصل ششم................................................................. ....... .................... . ....................... . ....... . 211......
معرفی DELTA CONTROLS نرم افزار آن................................ . ....... . ........ . ..... ....... 211............
معرفی DELTA CONTROLS ........................................ ........ 211..............................................
دلایل استفاده از DELTA CONTROLS ..................................... ........ ............................ . 211.......
معرفی نرم افزار DELTA CONTROLS ......... .... ............... .... 213...............................................
سازگاری با BACNET .................................................. ....... ........................................ . 212............
گرافیک یکپارچه .......................................... ........ 212.......................................................................
صفحه اصلی گرافیکی......................... ........ 212..................................................................................
نمایش های دلخواه.................... . . ....... 212..........................................................................................
گزارشات دلخواه................... . ......... ....... 211......................................................................................
ثبت و ذخیره وقایع.................... ........ .............................................. ... 211.........................................
گزارش داده ها و نمودار ها.......... ........ ................................... . 211 ...................................................
قابلیت برنامه ریزی پیشرفته................ ........ 211 ...............................................................................
ابزارهای نرم افزارری اعلام وضعیت.............. ........ 211.......................................................................
قابلیت دسترسی به WEB ........................... ........ ............................... . 211.......................................
فصل هفتم ..................................................... ........ ............ .... 211 ....................................................
لایه ها و یکپارچگی سخت افزار DELTA CONTROLS ........................ ........ ........ ... .. . 212.........
ورودی ها و خروجی ها ................................................ . ..... ... . ....... 211..............................................
کنترل عمومی............................. . .................................... ......... 211 ...................................................
کنترلرهای ویژه روشنایی DLC .................... ........ .................................................................. ... 211
کنترلر های امنیتی ............................................ ........ ................................. .. 213................................
یکپارچه سازی سیستم های کنترلی............ ........ ............................................ .. ...... ......... 213 ..........
فصل هشتم.................................................... ........ ............... . 212 .....................................................
کنترل سیستم هوشمند ساختمان............... ... .............. ........ .................... . ........................ . 212 ...........
برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان.............................. ........ ........................ . 212.......
وظایف سیستم مدیریتهوشمند ساختمان.................................... ........ ...................... . 212....................
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست ؟............. ........ ....................................... ... 212................
صرفه جویی در مصرف انرژی...................................... ........ ......................................... .. 211.............
عملکرد ساختمان هوشمند.......................................... ........ ............................................ ... 232..........
چه وسایل و تجهیزاتی قابل کنترل در سیستم هوشمند ساختمان هستد؟.................... ........ ..... .. 231....
روشنایی................................................................................................ ........ .. . 231............................
سیستم ایمنی..................................................................... . ............. ........ ........ .. 231 ..........................
در،پنجره،پرده،کرکره وسایه بان.................................. . ............ ........ ......................... . 231 ...............
سیستم های گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع................ ........ ................... .... ............. .. 231 ...........
سیستم صوتی تصویری................................................ ........ 411.....................................................
ایفن تصویری........................................................................................................... .. 411..............
سیستم آبیاری خودکار............................................................. .. 411................................................
کنترل تاسیسات استخر،سونا و جکوزی....................................................... .. 411..............................
وسایل الکتریکی ساختمان ............................................................................................. . 411...........
چگونگی دسترسی و کنترل امکانات در ساختمان هوشمند.................................. .. 411 ..........................
صفحه کنترل مرکزی................................. . .............................................................. .. ...... . 411 .......
کنترل با استفاده از امواج رادیویی............................................................ . ............... .. 411 ..................
کنترل از را دور................................................................................... .. ........................... .. 411 .....
سناریو........................... ..... ..................................................................... . 411 ..............................
اتوماسیون..................................................................................................... . 411 .........................
یکپاررچه کردن ساختمان های هوشمند............................................... . 411 ........................................
منطق کنترل سیستم ساختمان هوشمند......... .. .................................. .... 411........................................
HVAC ............................................... .. ............................................ . ................. ... 411..............
فصل نهم................................................... .. .................................................. .. 411 ........................
طراحی سیستم هوشمند........................................................... . ................................. .... 411 ...........
مقدمه.................................................................................... . .................................. ... 411............
هوا ساز AHU ........................................................................... . 411..............................................
فن تزریق هوا در هواساز............................................................................................................ 411
نحوه کنترل دما در هواساز ها................................................................... . 411 .................................
دمپرهای تزریق هوا .............................. .. ....................................................................... . . . 411........
سنسور های ضد یخ زدگی یا FREEZING DETECTOR ...................... .... ... .. ... . ............... . 411......
برج خنک کن یا COOLING TOWER .................................................................. ... 411...............
تانک و مبدل حرارتی آب گرم مصرفی D.H.W.G ............................ . 411..........................................
سیستم کنترلی پمپ ها....................................... . ...................................... . 411 ..............................
سیستم کنترل چیلر جذبی............................................................................. . ............... . 411.............
فن کویل ها.............................................................................................................................. 411
کارکرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان............... ... 411.................................................................
گستردگی شبکه BMS ................................... ... ....................... .. 411.............................................
فهرست منابع و مراجع............................................... . ........................................... ... 411 ................
کلیات و جزئیات............................................................................................................................. .

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال