تشریح کامل مسائل مکانیک تحلیلی فولز/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:سجاد تقی زاده.سمیه حسن پو
سال چاپ:1393
نوبت چاپ :3
تعداد صفحات :496
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810497
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: مفاهیم بنیادی بردارها
فصل دوم: مکانیک نیوتنی
فصل سوم: نوسانگر هماهنگ
فصل چهارم: حرکت ذره در سه بعد و آشنایی با مفاهیم نیروهای پایستار و انرژی پتانسیل
فصل پنجم: دستگاههای مرجع شتابدار و نیروهای لخت(دستگاههای مختصات متحرک)
فصل ششم: نیروهای مرکزی
فصل هفتم: دینامیک سیستم های ذرات
فصل هشتم: حرکت اجسام صلب . حرکت در صفحه
فصل نهم: حرکت اجسام صلب در سه بعد
فصل دهم: مکانیک لاگرانژ
فصل یازدهم:انرژی پتانسیل و تعادل. پایداری

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال