سوالات طبقه بندی شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:ناصر قرایی
سال چاپ:1399
نوبت چاپ :1
تعداد صفحات :721
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001812217
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: آشنایی با قوانین و مقررات استخدام کشور. 
فصل دوم: درسنامه علوم و معارف اسلامی. .
فصل سوم: نمونه سوالات تستی علوم و معارف اسلامی
فصل چهارم: درسنامه ادبیات فارسی
 فصل پنجم: نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی
فصل ششم: درسنامه زبان انگلیسی
فصل هفتم: نمونه سوالات تستی زبان انگلیسی.
فصل هشتم: درسنامه آشنایی با علوم کامپیوتر.
 فصل نهم: سوالات تستی آشنایی با علوم کامپیوتر
.فصل دهم: درسنامه هوش و استعداد تحصیلی.
 فصل یازدهم: نمونه سوالات تستی هوش و استعداد تحصیلی.
.فصل دوازدهم: درسنامه ریاضیات و آمار.
فصل سیزدهم: سوالات تستی ریاضیات.
 فصل چهاردهم: درسنامه دانستنی های عمومی.
فصل پانزدهم: نمونه سوالات تستی دانستنی های عمومی
فصل شانزدهم: درسنامه اطلاعات سیاسی و اجتماعی.
فصل هفدهم: نمونه سوالات تستی اطلاعات سیاسی و اجتماعی.
 فصل هجدهم: درسنامه روانشناسی رشد. . 
فصل نوزدهم: نمونه سوالات تستی روانشناسی رشد
. فصل بیستم: درسنامه سنجش و ارزیابی . 
. فصل بیست و یکم: نمونه سوالات تستی سنجش و ارزیابی.
فصل بیست و دوم: درسنامه روانشناسی تربیتیی. .
 فصل بیست و سوم: نمونه سوالات تستی روانشناسی تربیتی . 
فصل بیست و چهارم: درسنامه تکنولوژی آموزشی.. . 
 فصل بیست و پنجم: نمونه سوالات تستی تکنولوژی آموزشی 
 فصل بیست و ششم: درسنامه روش ها و فنون تدریس. 
 فصل بیست و هفتم: نمونه سوالات تستی روش ها و فنون تدریس.
 فصل بیست و هشتم: درسنامه تعلیم و تربیت اسلامی.
فصل بیست و نهم: نمومنه سوالات تستی تعلیم و تربیت اسلامی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال