مونتاژو نصاب تابلوهای برق/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:علیرضا کشاورز باحقیقت،محمدمقاری.مقدسی
سال چاپ:1399
نوبت چاپ :9
تعداد صفحات :320
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810596
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خونید:
فصل 1 : توانایی نقشه کشی صنعتی عمومی
فصل 2: توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینجی
فصل 3: توانایی اره کاری و سوهان کاری
فصل 4: توانایی سوهان کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی
فصل 5: توانایی سوراخکاری و خزینه کاری - حدیده کاری و قلاویزکاری
فصل 6: توانایی برشکاری و خم کاری روی ورقه های فلزی
فصل 7: توانایی انجام انواع اتصالات در فلزکاری
فصل 8: توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم
فصل 9: توانایی لحیم کاری روی سیم های مسی
فصل 10: توانایی شناخت الکتریسیته.
فصل 11: توانایی شناخت مدار الکتریکی و اجزای آن
فصل 12: توانایی کار و توان الکتریکی
فصل 13: توانایی شناخت مغناطیس و الکترو مغناطیس
فصل 14: توانایی اندازه گیری ولتاژ و جریان و متناوب
فصل 15: توانایی شناخت مقاومت ها
فصل 16: توانایی شناخت خازن ها
فصل 17: توان شناخت سلف ها
فصل 18 :توانایی بررسی اتصالات سریو موزی مقاومت ها. پیلها . سلف و خازن
فصل 19: توانایی شناخت و بررسی روابط ولتاژ . جریان و توان در مدارهای جریان متناوب
فصل 20: توانایی شناخت مدارهای سه فاز
فصل 21: توانایی شناخت ترانسفور ماتور
فصل 22: توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاههای اندازه گیری الکتریکی
فصل 23: توانایی شناخت . نصب و کار با لوله ها وداکت های مورد مصرف صنعت برق
فصل 24: توانایی خم کاری شینه های مسی و نحوه اتصال آنها
فصل 25: توانایی نصب کابل شو . وایرشو و سرسیم
فصل 26: توانایی شناخت تجهیزات و نقشه خوانیو نقشه کشی تابلو های برق
فصل 27: توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلو های برق
فصل 28: توانایی نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت و سیم کشی آنها در تابلو های برق
فصل 29: تابلوهای برق ساختمان
فصل 30: توانایی نصب تجهیزات . سیم کشی و شینه بندی تابلو توزیع
فصل 31: توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال