تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار هیت جلد دوم/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:مجتبی کمال زاده - محمدرئوف زهتابیان شهریاری
سال چاپ:1392
نوبت چاپ :1
تعداد صفحات :306
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810725
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتای می خوانید:
فصل 12: مدارهای چند فازه
فصل 13: مدارهای کوپل مغناطیسی
فصل 14: تبدیل لاپلاس و فرکانس مختلط 
فصل 15: تحلیل مدار در حوزه S
فصل 16: پاسخ فرکانسی
فصل 17: شبکه های دو دهانه
فصل 18: تحلیل فوریه مدار

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال