برنامه نویسی پیشرفته SIMULINK , MATLAB در مهندسی کنترل/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:رضا براتی بلداجی
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :2
تعداد صفحات :178
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811920
شماره پروانه :7406

آنچه در این کتاب می خوانید:
فصل اول: دستورات پایه در نرم افزار متلب
فصل دوم: مدلهاي تابع تبدیل
فصل سوم: ویژگيهاي سيستم و پاسخ آن
فصل چهارم: رفتار دیناميکی سيستمهاي مرتبه اول و مرتبه دوم
فصل پنجم: سيستمهاي تاخيردار
فصل ششم: روابط داخلی سيستمها
فصل هفتم: معادلات حالت سيستم
فصل هشتم: جایابی قطب
فصل نهم: طراحی رؤیت گر
فصل دهم: آناليز مکان هندسی ریشه ها
فصل یازدهم: نایکوئيست
فصل دوازدهم: تولباكس كنترل سيستمها
فصل سيزدهم: سيستمهاي زمان گسسته
فصل چهاردهم: سيستمهاي غيرخطی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال