• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 352
  • نام نویسنده: فلاحی دهکی . حامدی .کشاورز باحقیقت
  • نوبت چاپ: 10
  • 167 نفر