• قیمت:650,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 320
  • نام نویسنده: ایرج نجاری - حسین فلاحی دهکی - عباس مقدسی
  • نوبت چاپ: 9
  • 702 نفر