• قیمت:840,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 640
  • نام نویسنده: شهرام شکوفیان-غلام حسین خوشبین ماسوله
  • نوبت چاپ: 2
  • 183 نفر