• قیمت:750,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 318
  • نام نویسنده: مهدی کیایی - احمد احمدی
  • نوبت چاپ: 8
  • 416 نفر