• قیمت:470,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 608
  • نام نویسنده: محمد یعقوبی فر-کوروش آپرناک
  • نوبت چاپ: 4
  • 167 نفر