• قیمت:400,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 296
  • نام نویسنده: وحید آین،حمید رضا رادمند
  • نوبت چاپ: 2
  • 280 نفر