• قیمت:460,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 228
  • نام نویسنده: حسن نجفی
  • نوبت چاپ: 1
  • 408 نفر