• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 390
  • نام نویسنده: علیرضا کهریزی
  • نوبت چاپ: 1
  • 165 نفر