• قیمت:900,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 456
  • نام نویسنده: رحیم جهانشاهی - ابراهیم فرد
  • نوبت چاپ: 7
  • 253 نفر