• قیمت:150,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 88
  • نام نویسنده: بیل فیتز پاتریک/ترجمه بهمن ابراهیمی
  • نوبت چاپ: 2
  • 46 نفر