• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 392
  • نام نویسنده: محمدرضا عباسی
  • نوبت چاپ: 7
  • 208 نفر