• قیمت:490,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 576
  • نام نویسنده: ویلیام دی. استیونسون مترجم: دکتر سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی
  • نوبت چاپ: 1
  • 260 نفر