• قیمت:350,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 312
  • نام نویسنده: محمد یعقوبی‌فر
  • نوبت چاپ: 2
  • 369 نفر