• قیمت:330,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 256
  • نام نویسنده: فرزاد رضوی،مجید قاسمی،مهدی ایزدی،حسن امینی
  • نوبت چاپ: 5
  • 293 نفر