• قیمت:650,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 240
  • نام نویسنده: سحر کاضمی.سجاد تقی زاده
  • نوبت چاپ: 1
  • 370 نفر