• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 160
  • نام نویسنده: دکتر وین دبلیو . دایر/ترجمه شیرکو جعفری
  • نوبت چاپ: 1
  • 42 نفر